Årskonferanse for Regionale forskningsfond (RFF) 5.november 2021

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mogleg å melde seg på lenger.