Fornyingskurs i bruk av plantevernmiddel

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mogleg å melde seg på lenger.