Kommunar og frivilligheit i samspel

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mulig å melde seg på lenger.