Om seminaret

Informasjon

Stad
Førdehuset
Tid
Torsdag 19. september 2019 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Måndag 16. september 2019 kl. 23.59

Kvifor er kunst i offentlege rom viktig? Korleis bruke kunst i stadutvikling? Kva må til for at kunst skal bli ein naturleg del av planarbeid og ved utbygging? Kva ressursar finst på feltet? Og korleis kan vi inkludere mange og rett i lokale prosjekt?

Meld deg på.

Dette er nokre av spørsmåla vi søkjer svar på når Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Sogn og Fjordane Kunstlag, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og fylkeskommunen inviterer til seminar om kunst i offentlege rom i festsalen i Førdehuset 19. september.

Målgrupper: Kommunetilsette på plan og kultur, politikarar, kunstnar- organisasjonar, institusjonar, kunstnarar, galleristar, eigedomsutviklarar, arkitektar og andre interesserte.

Mål: Løfte merksemda og auke kunnskapen om kunst i offentlege rom. Inspirere kommunar og andre utbyggjarar til å løfte kunst i offentlege rom som del av planarbeid og ved utbyggingar. Synleggjere ressursar i arbeidet med kunst i offentlege rom.

Les meir om seminaret på sfj.no.

Sjå meir informasjon i faldaren (pdf).

(Skulpturen The Goblin's Raincoat av
Mikkel Wettre. Foto: Hilde Honerud)

Påmeldingsskjema

Informasjon

Stad
Førdehuset
Tid
Torsdag 19. september 2019 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Måndag 16. september 2019 kl. 23.59

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mulig å melde seg på lenger.

Program

 

09.30 Registrering og kaffi

10.00 Opning
Velkomen ved Jenny Følling, fylkesordførar,
Kunstnarleg musikkinnslag ved Lillian Samdal,
Presentasjonsrunde

10.30 Kvifor kunst i offentlege rom?
Per Morten Ekerhovd, ny fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylke,
Truls Ramberg, kurator i kunstseksjonen i KORO,
Britt Smelvær, kunstnar med røter i Sogn og Fjordane
Spørsmål og innspel

12.00 Lunsj

13.00 Kunst og design i lokalsamfunnsutvikling
Tone Einelia, prosjektleiar for «Levande lokale» i Lærdal

13.45 Auka kunstfagleg og kulturelt medvit ved stadutvikling og utsmykking
Petra Rahm, biletkunstnar og prosjektleiar for kunst i det offentlege rom ved Hordaland kunstsenter

14.15 Sogn og Fjordane Kunstmuseum som ressurs i arbeidet med kunst i offentlege rom
Hanne Storm Ofteland, avdelingsdirektør ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum

14.30 Pause

14.45 «Så snart eit kunstverk blir plassert i det offentlege rom, involverer det fleire og angår andre»
Christel Sverre, Kunstbanken Hedmark kunstsenter / prosjektleiar og kunstnarisk konsulent for KORO

15.15 Spørsmål og innspel

15.30 Endring gjennom undring
Bjørn Are Vollstad, arkitekt og kjartanistansk diplomat, skribent og undringsagent

15.55 Takk for i dag

Lenke til "Kunst i offentlege rom."

 

 

 

Kontakt

Kontaktperson er Åge Avedal, rådgjevar næring- og kulturavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Mobil: 970 72 734. E-post: age.avedal@sfj.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltakarar

Fornamn

Etternamn

Firma-/avdelingsnamn

Jane Balsgaard
Arild Bergstrøm
May Elin Eikaas Bjerck
Jorunn Bjerk
Anne Bjørn
Gerd Endestad
Geir S Hjetland
Vilde Hjetland
Audgunn Naustdal Holsen
Liv Stenbakk Krognes
karen helga Maurstig
Janne Nes
Lillian Samdal
Aase Skrivervik
Kristian Skaar
Merete Hol Tefre
Aud Marit Skarrebo Holmen Biletkunstnarane i Sogn og fjordane
Agnes Nedregård BKFH
Astrid Wittersø BKSF
Reidun Øvrebotten Bremanger kommune, kulturavd
Trine Vangen Bømlo Kommune
Ingeborg Tysnes Fjaler kommune
Lill Hege Olset Fjaler kommune, Teknisk kontor
Margit Kløvfjell Flora kommune
Jorunn Bakke Nydal Flora kommune
Hilde Bjørkum Førde kommune
Julie Daling Førde Kommune
Trude Letnes Granvin herad
Saskia Burleson Helse Førde \ Kunst konsulent
Tone Stedal Haugland Hordaland Fylkeskommune Kultur- Og Idrettsavdelinga
Kristin Loftesnes Høgskulen På Vestlandet
Åsmund Berthelsen Kunst på tvers
Hanne Storm Ofteland Musea i Sogn og Fjordane, Avd. Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Fridtjov Urdal Musea i Sogn og Fjordane, avd. Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Arild H Eriksen Nordisk Kunstnarsenter Dale
Grete Marøy Sellevoll Nordplan AS
Patrick Langeland Nordplan AS, avd. Førde
Anne-Lise Stenseth Norske Billedkunstnere
Silje Bergsvik NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE VEST-NORGE
Karina Siegmund NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE VEST-NORGE
Tone Andal Organisasjon under oppretting
Sigrid Bjørkedal Sigrid Bjørkedal Kunst Studio
Åge Avedal Sogn og Fjordane fylkeskommune
Marianne Bugge Sogn Og Fjordane Fylkeskommune Sentraladministrasjonen
Sissel Aarseth Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga
Gunnstein Brakestad Sogn og Fjordane Fylkeskunstlag/Sunnfjord Kunstlag
Bodil Kvamme Sogn Og Fjordane Teater Ll
Margunn Selvik Sogn Og Fjordane Teater Ll
Åse Huse UT av Huse
Rakel Marøy Voss gymnas
Dag Eikaas Bjerk Xform
Gunnvor Haug Moen Årdal kommune