Demokratisk danning og inkludering i opplæringa

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mogleg å melde seg på lenger.