Vestland fylkeskommune inviterer til fylkesmeisterskap i yrkesfag for elevar i vidaregåande opplæring. Vinnarane går vidare til Skule-NM i dei faga det arrangerast landskonkurranse. Sjå worldskills.no for oversikt over kva fag dette gjeld.

Finn rett fag i lista under for å sjå tid, stad og å melde på din skule i fylkesmeisterskapen 2023. Merk at det er kvar skule som skal melde seg på, ikkje kvar elev. 

Påmeldingsfrist 24.01.23


Fann ingen aktivitetar