Høyringsmøte Hardanger og Voss: Berekraftig verdiskaping - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mogleg å melde seg på lenger.