Aktivitetar

Kurs i psykisk helse - Pilot 1 Helse Bergen

Stad Bergen
Tid: Torsdag 7. mars 2024 kl. 12.00
Frist: Fredag 23. februar 2024 kl. 23.59
Tilgjenge: Påmeldingsfrist gått ut

Kurs i psykisk helse - Pilot 2 RLT

Stad Digitalt
Tid: Torsdag 25. april 2024 kl. 12.00
Frist: Fredag 12. april 2024 kl. 23.59
Tilgjenge: Påmeldingsfrist gått ut

Kurs i psykisk helse

Stad Digitalt
Tid: Torsdag 30. mai 2024 kl. 12.00
Frist: Torsdag 16. mai 2024 kl. 23.59
Tilgjenge: Venteliste