Modul 3.1 Praktisk bruk av masseforflytningsmaskiner

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mogleg å melde seg på lenger.