Personvernerklæring - påmelding til kurs og konferansar

Denne personvernerklæringa skildrar korleis vi samlar inn og brukar personopplysningar. Målet er å gi deg informasjon om Vestland fylkeskommune si behandling av personopplysningar, jamfør Personvernforordningen sin artikkel 13 og 14.

Formål

Vi behandler personopplysningane dine til følgande formål:
- Registrere opplysningar om deltakare og registrarar på kurs og arrangement

Behandlingsgrunnlag

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysningar er på bakrunn av:
- Artikkel 6 nr. 1 a) Vi har samtykke for behandlinga

Kategoriar av registrerte

Følgande kategorier av registrerte vert behandla:
- Innbyggarar/ andre kundar
- Tilsette
- Elevar

Kategoriar av personopplysningar

Vi behandlar følgjande kategoriar av personopplysningar om deg:

  • Kontaktinformasjon (slik som navn, adresse, telefon og e-post)
  • Fakturainformasjon (organisasjonsnummer, adresse, e-post)
  • Informasjon om arbeidsgjevar/organisasjon
  • Særskild informasjon om matallergiar eller anna sensitiv, helserelatert informasjon (i dei tilfella det er aktuelt)

Vi deler dine personopplysninger med:

Visma Plus ERP (Fakturainformasjon)
Eventuell 3.parts arrangør, t.d. hotell eller eventbyrå.

Mottakarar av dei sensitive personopplysningane

Eventuell 3.parts arrangør, t.d. hotell eller eventbyrå.

Kor samlar vi personopplysningar om deg frå?

  • Frå den registrerte
  • Frå person som registrerer på vegne av den registrerte (registrar)

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Personnopplysningar vert handsama og lagra innanfor EU/EØS

Lagring av personopplysningar

Vi lagrar dine personopplysninger slik

Personopplysningar blir oppbevart så lenge dette oppfyller formålet og så lenge særlover eller forskrifter krev det. Deretter vert opplysningane sletta.

  • Vanlege personopplysningar vert automatisk sletta etter 24 mnd.
  • Opplysningar merka som sensitiv vert automatisk sletta etter 60 dagar.

Inngått samtykke kan og bestemme oppbevaringstida.

Automatiske avgjerdsler

Vi nyttar ikkje automatiske avgjerdsler.