Rettleiingstenesta sine kurs for fagleg leiar og instruktør - del 2

Bedrifter i kommunane: Stryn, Stad, Gloppen, Bremanger, Kinn, Sunnfjord, Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund

Om kurs er fullt (kolonne "Ledige plasser" viser "Venteliste") må du sette deg opp på kurset som heiter "Venteliste / anna dato", heilt nederst på lista under,  vi kjem attende til deg!

Kontakt: roger.klovtveit@vlfk.no

Aktivitetar


{{ srTitle }}
{{ activity.title }}
{{ activity.place | str_limit(30) }}
{{ activity.fromDateTime }} {{ activity.formattedDateTimeDifference }} {{ activity.fromDateTime }} - {{ activity.toDateTime }}
{{ headings.deadLine }} {{ activity.deadLineDateTime }}
{{ activities.text.available }} {{ activity.availability }}
{{ custom.value }}