Kurs

Dersom ingen av kursdagane passar, kan du sette deg opp på "Venteliste/Anna dato". Då får du melding når vi set opp nye kurs. 

 


{{ srTitle }}
{{ activity.title }}
{{ activity.place | str_limit(30) }}
{{ activity.fromDateTime }} {{ activity.formattedDateTimeDifference }} {{ activity.fromDateTime }} - {{ activity.toDateTime }}
{{ headings.deadLine }} {{ activity.deadLineDateTime }}
{{ activities.text.available }} {{ activity.availability }}
{{ custom.value }}

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Viktig informasjon om kurset

Viktig informasjon:

Faglege leiarar og instruktørar må, før dei kan delta på del 2 av obligatorisk opplæring, ha gjennomført del 1 som er eit e - læringskurs.

Kurset er på ca. 45 minutt og er eit ledd i kompetanseutviklinga.

Det skal vere med å sikre at alle nye lærebedrifter, faglege leiarar og instruktørar får same informasjon og opplæring om rolla og ansvaret sitt.

Link til Del 1: E - læringskurs

 

Kurset er gratis.

 

Kurset er del 2 av obligatorisk opplæring for faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter.

Kurset må gjennomførast innan eitt år etter godkjenning som lærebedrift.

 

Målet med kurset er å gjere dei fagansvarlege og instruktørar i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiarar for lærlingar og lærekandidatar.

Kurset vert halde av Rettleiingstenesta Bergen Sentrum/Vest.