Søke opptak til Robotteknologi og digital produksjon for industrien

Har du fundert på korleis sensorar og robotar bidreg til å effektivisere og automatisere produksjonsprosessane i dagens fabrikker? Dette vil du få innsikt i gjennom dette kurset. Du lærer om dei ulike robot-teknologiane og korleis ein tilpassar desse til ulike oppgåver og miljø. Du vil og få eit innblikk i korleis robotane kommuniserer med sensorar og andre einingar i eit integrert system. Du vil få forståinga for korleis data frå desse ulike systema kan nyttast, og analyserast. Undervisninga vil og gje praktisk erfaring i å nytte digitale modeller for å programmere, og styre robotar på ein enkel måte. 

Informasjon

Mi side
Stad
Odda
Tid
Frå tysdag 12. september 2023 kl. 00.00
Til fredag 15. desember 2023 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Tysdag 29. august 2023 kl. 12.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikkje lenger mogleg å melde seg på. Ta kontakt ved spørsmål.