Påmelding

 

Er sjølvtilliten frynsete og bekymringane hyppige? Lyst til å lære nokre teknikkar for å få det bedre? Då kan du melde deg på Tankevirus-kurs. "Alle burde få anledning til å ta eit sånt kurs!" skreiv ein av dei tidlegare deltakarane i Vestland. 

 

Om Tankevirus

Tankevirus er både eit kurs og ein app som kan hjelpe deg å handtere ubehagelege tankar. Vestland fylkeskommune tilbyr nettbaserte Tankevirus-kurs til alle i vidaregåande opplæring anten det er lærlingar, elevar eller ungdom under Oppfølgingstenesta.

Tankevirus-appen er ein av fire appar som er kvalitetsikra og anbefalt av Helsedirektoratet. Appen er gratis og vart lasta ned av over 100 000 personar i pilotperioden i 2022. 7 av 10 opplever bedring. 

For meir informasjon om Tankevirus kan du sjå nettsida tankevirus.no eller denne nettsida på NRK

regjeringen.no finn du informasjon om anbefalinga frå Helsedirektoratet. 

 

Om dette kurset

Dette kurset er forbeholdt ungdom i vidaregåande skule og i Oppfølgingstenesta i Vestland. Kurset vil vere tilpassa desse deltakarane. 

Kurset går over tre torsdagar 7., 14. og 21.mars kl. 18-19:30, er nettbasert og utan deltakarvideo og lyd. Samhandling med instruktørar skjer via chat og deltakarane er anonyme. Det er ein stor fordel å delta på alle tre samlingane. 

Det er Frisklivssentralen i Bergen som held kurset. Instruktørane vil få påmeldingslista for å sende lenke til kurset, men har ikkje oversikt over kven som deltek eller kven som skriv kva. 

 

Kontakt:

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Ingunn Wik Djønne, ingunn.djonne@vlfk.no, tlf 93458496.

Informasjon

Mi side
Stad
Nettbasert. Lenke vert sendt ut til påmeldte i forkant av kurset.
Påmeldingsfrist
Måndag 4. mars 2024 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}