Bli med på Kontaktkonferansen 2022

Informasjon

Mi side
Tid
Frå tysdag 31. mai 2022 kl. 10.00
Til onsdag 1. juni 2022 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tysdag 26. april 2022 kl. 23.59

Kommunearkivordninga arranger årleg kontaktkonferanse for medlemskommunane våre. Dei siste to åra har vi dessverre ikkje kunne arrangert fysisk konferanse, men i år inviterer vi til Førde tysdag 31. mai og onsdag 1. juni. Hald av datoen!

Etter at det faglege programmet er ferdig tysdag 31. mai, vert det høve til å koble av på Scandic Sunnfjord Spa eller finne på noko sosialt med gode arkivkollegaer. Vi ser også fram til felles middag i hotellrestauranten tysdag kveld. 

Eit førebels program er no lagt ut. Meld deg på i neste fane

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Mi side
Tid
Frå tysdag 31. mai 2022 kl. 10.00
Til onsdag 1. juni 2022 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tysdag 26. april 2022 kl. 23.59

Aktiviteten er ferdig og det er ikkje mogleg å melde seg på lenger.

Program

Tysdag 31/5

Kl.   
10.00  

Registrering

10.30 – 12.00

Nytt frå Fylkesarkivet

Vi presenterer dei tilsette, satsingsområde, nyhende, pågåande prosjekt og digitaliseringstenesta (inkl. pause) 

12.15 – 13.00 

Arkivutgreiinga i Vestland

Vestland fylkeskommune ynskjer å sjå på ulikskapar i arkivorganiseringa og arbeide fram ei mest mogeleg heilskapleg og koordinert organisering av arkivfeltet for heile Vestland. Institusjonslandskapet i dei tidlegare fylka var ulikt, med ei felles forståing av arkivoppgåvene, men ulik organisering av arkivarbeidet.

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 16.00

Elektroniske arkiv

Vi høyrer frå ulike aktørar og får presentert og diskutert utfordringar, satsingar og samarbeidsprosjekt.

16.30  

Felles tur til dagsturhytta Gytta (eiga påmelding kjem seinare)

19.30  

Felles middag på hotellet

            

Onsdag 1/6

Kl.   
09.00 – 11.00

Nytt arkivbygg på Leikanger

11.00-11.30 Pause og utsjekk
11.30 – 13.00

Parallellsesjonar:

  • Smakebitar frå formidlingsarbeidet til Fylkesarkivet. Stikkord: Skeiv kulturår og fotoarkiv
  • Elektroniske arkiv – erfaringsutveksling
  • Samanslåingskommunar – erfaringsutveksling
  • Bevaringsplan for privatarkiv i Vestland
13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.00

Prat med ein arkivar

Tilsette frå Kommunearkivordninga er tilgjengelege for spørsmål på slutten av dagen.